Prioritní témata

Cílem činnosti NIDV je zajištění úkolů ve vzdělávání, které vyplývají z priorit státní vzdělávací politiky a vedou k systematické profesní podpoře cílových skupin pedagogických pracovníků škol a školských zařízení se zvláštním zřetelem na školská zařízení pro zájmové vzdělávání a pracovníky pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase.

V roce 2016 realizuje NIDV úkoly MŠMT v těchto prioritách:

I. Úkoly první kategorie:

 1. Společné vzdělávání
 2. Kariérní řád, vzdělávání pro kariérní řád, vzdělávání ke specializovaným činnostem
 3. Realizace Strategie digitálního vzdělávání

II. Další prioritní úkoly, např.:

 • CISKOM 6.0 – Příprava a realizace školení pro funkce v rámci maturitní zkoušky
 • Zvýšení úrovně vzdělávání v matematice
 • Podpora polytechnického vzdělávání
 • Zvýšení vzdělávání v cizích jazycích
 • Výchova k občanství
 • Bezpečnost žáků na školách a prevence šikany
 • Konzultační centra k úpravám RVP
 • Zájmové vzdělávání
 • Rozvoj nadání dětí, žáků a studentů
 • Globální rozvojové vzdělávání
 • Integrace cizinců
 • atd.