Dotační a rozvojové programy MŠMT

Od roku 2010 realizuje NIDV pro MŠMT administrativní a technickou podporu dotačních řízení, která zahrnuje aktualizaci a správu informačního systému, sběr a formální hodnocení žádostí, přípravu podkladů pro jednání výběrové komise a pro vydání rozhodnutí o přidělení dotací.
Vyvíjíme též informační systém včetně elektronické uživatelské podpory žadatelům, hodnotitelům i komisařům. 

V  roce 2016 poskytuje NIDV administrativně technickou podporu těchto dotačních řízení: