Podpora výuky matematiky na základních a středních školách

Vzhledem k závažnosti matematického vzdělávání, které provází děti a žáky od předškolního věku až po maturitní zkoušku, budou v rámci tohoto rezortního projektu realizovány vzdělávací programy pro praktické využívání matematických dovedností a znalostí, např. „Rozvíjíme matematickou gramotnost pro učitele 1. a 2. stupně základních škol“, „Škola matematických dovedností“ a Matematika pro život.