Digitální vzdělávání

Podpora implementace Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 je rezortní projekt, který zaštiťuje tyto aktivity:

  • příprava a pilotáž nových vzdělávacích programů pro podporu rozvoje digitálních kompetencí a informatického myšlení
  • realizace osobních konzultací na školách
  • studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií.
  • e-learningová podpora vzdělávacích programů 
  • tradiční celostátní ICT konference. 
  • rozšiřování příkladů inspirativní praxe, které pomohou začlenit problematiku digitálního vzdělávání do běžné výuky ve všech školách