Globální rozvojové vzdělávání

V roce 2016  navazují aktivity tohoto rezortního projektu na Evropský rok rozvoje – EYD 2015. Globální rozvojové vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.

V rámci tohoto rezortního projektu realizuje NIDV na vybraných krajských pracovištích vzdělávací program Rozumíme současnému světu aneb globální dimenze ve výuce. Tento klíčový vzdělávací program je dále doplněn nabídkou dalších témat, jako mimořádné události v globálních souvislostech, prevence domácího a genderově podmíněného násilí, islám či současný vývoj světa.

Ve spolupráci s MZV, MŠMT, NÚV a NNO (FoRS, Člověk v tísni, Arpok, Česko pomáhá, Na Zemi a další) připravujeme také Konferenci ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Celý projekt bude  podpořen vytvořením dvou metodických materiálů pro oblast ZŠ a pro oblast zájmového a neformálního vzdělávání ve spolupráci s odborníky na oblast GRV a za finanční podpory MŠMT.