Jazykové vzdělávání

Hlavním cílem rezortního projektu Využívání digitálních technologií v jazykové výuce a podpora vícejazyčnosti ve školách je metodická podpora pedagogických pracovníků – vyučujících cizích jazyků při prohlubování jejich jazykových i didaktických kompetencí s ohledem na stále širší využívání digitálních technologií a digitálních výukových systémů.