Společné vzdělávání

Společné (inkluzivní) vzdělávání vychází z novely školského zákona č. 82/2015 Sb., která zavádí pojem tzv. podpůrných opatření pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Tato podpůrná opatření představují konkrétní pomoc při vzdělávání žáků a mohou být poskytována těm, kteří mají jen menší a dočasné obtíže ve vzdělávání, žákům nadaným i žákům zdravotně znevýhodněným (zdravotně postiženým). Nastavují se také pravidla pro podporu žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami (cizinci, minority, sociálně znevýhodnění žáci).

Jedním z hlavních úkolů NIDV při postupném zavádění společného vzdělávání do školského systému je poskytovat pedagogům metodickou a vzdělávací podporu k této problematice. Další informační zdroje k tématu společného vzdělávání naleznete níže, a nebo v Rozcestníku pro pedagogické pracovníky.