Významná historická výročí

NIDV realizoval a realizuje v posledních dvou letech za finanční podpory MŠMT řadu vzdělávacích programů věnovaných významným historickým výročím. V loňském roce se jednalo o vzdělávací programy  a konference k výročí 600 let od úmrtí Mistra Jana Husa, k odkazu a významu Karla IV. a ke stému výročí I. světové války. Nabídka vzdělávacích programů k výročí narození Karla IV. pokračuje i v letošním roce, a to např. celostátní konferencí Karel IV. a jeho doba.

Příspěvky a materiály z těchto konferencí budou zveřejněny v připravované publikaci určené pro vyučující dějepisu na základních a středních školách.