Analýzy DVPP

Analytická činnost je zaměřena na pravidelný rozbor výstupů a výsledků realizovaných vzdělávacích aktivit NIDV, kam se řadí krátkodobé i střednědobé programy průběžného vzdělávání, dále studia ke splnění či prohloubení kvalifikačních předpokladů. Současně se NIDV zaměřuje také na rešerši, shromažďování a interpretaci dat z oblasti celoživotního vzdělávání, především profesního vzdělávání. Výstupem těchto aktivit jsou pravidelné souhrnné zprávy spojené s doporučeními pro hlavní garanty vzdělávacích oblastí a vedoucí oddělení NIDV. K získávání potřebných dat mezi cílovými skupinami pedagogických pracovníků a pracovníků pracujících s dětmi a mládeží v NNO jsou nejčastěji používanými metodami dotazníková šetření a focus groups.