Všechny aktuality

Aby byla dodržena jednota a kvalita výkladu právních předpisů ke společnému vzdělávání (inkluze), stanovilo MŠMT podmínku pro udělení akreditace v systému DVPP s tématy společného vzdělávání pro cílovou skupinu pedagogických pracovníků škol a školských poradenských zařízení (v souvislosti s novelou školského zákona, včetně prováděcí vyhlášky č. ...

Až do 27. května 2016 se mohou zájemci o účast na Celostátním semináři vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů přihlašovat na adrese: http://seminar.nidv.cz

Vítězové krajských kol Soutěže v jazyce německém měli mimořádnou příležitost porovnat svoje znalosti němčiny v celostátním kole soutěže, které se konalo 11. a 18. dubna 2016 v Goethe-Institutu v Praze.

Celonárodní soutěž digitálních výukových objektů Domino Česká republika, kterou ve spolupráci s MŠMT, školami a partnery pořádá již šestým rokem Národní institut pro další vzdělávání, nabízí i letos pedagogům základních a středních škol příležitost nejen předvést výsledky své tvořivosti a didaktické kreativnosti při využívání digitálních technologií ...

Dovolujeme si Vás pozvat na akreditované vzdělávací programy NIDV zaměřené na prevenci šikany ve školách.

Dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací programy NIDV zaměřené na rozvoj pohybových aktivit ve školách. Programy jsou určeny primárně pro pedagogy mateřských škol a prvního stupně základních škol. Těšíme se na Vaši účast.

Dovolujeme si Vás pozvat na celostátní vzdělávací program Dovednosti učitelů odborného výcviku, který se uskuteční ve dnech 22.–24. srpna 2016 v Peci pod Sněžkou.

Ve spolupráci s Židovským muzeem Praha proběhlo 4. dubna 2016 vyhlášení třináctého ročníku soutěže Daniel, která se zabývá tematikou holocaustu a rasismu obecně. Ceny předávali ředitelka NIDV Mgr. et Mgr. Helena Plitzová a kardinál Miloslav Vlk, který se v posledních ročnících rozhodl poskytnout tomuto ...

Národní institut pro další vzdělávání realizuje ve všech krajích cyklus seminářů pro vedoucí a pedagogické pracovníky základních škol, kteří mají na starost ŠVP.

Načíst další