Výroční zprávy

Ucelený přehled o činnosti NIDV za jednotlivé kalendářní roky – fakta, statistiky, hodnocení.
Výroční zprávy NIDV zachycují vývoj organizace v jednotlivých letech, její hospodaření, vzdělávací a metodickou činnost a ostatní aktivity v celém rozsahu včetně výhledu do dalších období.