Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Řídící orgán Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání si Vás dovolují pozvat na INFORMAČNÍ SEMINÁŘ SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OP VVV. Informační seminář je určen především pro ředitele mateřských a základních škol a pro pracovníky školských.

Program semináře:
9:00-9:45 Legislativní změny a společné vzdělávání – zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění školský zákon, vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
9:45-10:45 Školy a školská poradenská zařízení – změny v poradenské práci škol a ŠPZ, podpůrná opatření, doporučení ke vzdělávání žáků, zařazování žáků a komunikace mezi školou, ŠPZ a rodinou
10:45-11:15 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
11:15-12:30 Diskuse
13:30-14:30 Přestávka
14:30-15:00 Šablony na podporu společného vzdělávání – typy šablon, podporované aktivity, časový harmonogram
Další vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP ke společnému vzdělávání, DVPP k šablonám na podporu společného vzdělávání
15:00-16:00 Diskuse

Předběžné termíny seminářů:

  4. dubna Praha a střední Čechy
19. května Karlovy Vary
  7. dubna České Budějovice
24. května Hradec Králové
11. dubna Karlovy Vary
25. května Pardubice
12. dubna Plzeň
30. května Brno
20. dubna Brno
31. května Jihlava
21. dubna Jihlava  
3. června Praha a střední Čechy
28. dubna Ústí nad Labem  
7. června České Budějovice
29. dubna Liberec  
8. června Plzeň
  2. května Ostrava
14. června Ostrava
  3. května Olomouc 
15. června Olomouc
  4. května Zlín
16. června Zlín
  9. května Ústí nad Labem 
21. června Hradec Králové
10. května Liberec
22. června Pardubice
18. května Praha a střední Čech
27. června Praha a střední Čechy