Podpisem Dohody o partnerství a spolupráci stvrdily ředitelky Národního institutu pro další vzdělávání a Štátneho pedagogického ústavu v Bratislavě Mgr. et Mgr. Helena Plitzová a Mgr. Petra Fridrichová, PhD., vůli obou institutů spolupracovat a navzájem se podporovat v těchto oblastech a činnostech:

  • Vzájemná propagace a publicita obou institutů a jejich činností
  • Spolupráce v oblasti vývoje, analýz a výměna zkušeností v oblasti DVPP
  • Sdílení metodik a tvorba studijních materiálů a publikací
  • Spolupráce při pořádání společných vzdělávacích programů, konferencí a projektových aktivit pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení.

Slavnostním aktem, kterého se počátkem března v Praze zúčastnili zástupci vedení i odborní pracovníci obou institutů, vyvrcholila již několikaletá neformální spolupráce v oblasti managementu a cizích jazyků. Ta by měla i nadále pokračovat a rozvíjet se i v ostatních oblastech, např. podpora pedagogů základních uměleckých škol a pedagogů  pracujících s dětmi či žáky cizinci.
V rámci oficiální návštěvy kolegů ze Slovenska se uskutečnilo několik neformálních pracovních jednání zaměřených na oblast jazykového vzdělávání a ZUŠ. V nejbližší době se zástupci NIDV zúčastní mezinárodní konference cizích jazyků, která se uskuteční koncem dubna na Slovensk