Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se již po několikáté rozhodlo podpořit některé vzdělávací aktivity NIDV prostřednictvím rezortních úkolů (projektů).

V roce 2016 budou podpořeny následující aktivity:

CISKOM (příprava pedagogů pro výkon funkce ve školní maturitní komisi)

V rámci této aktivity NIDV již od roku 2008 připravuje pedagogy středních škol na společnou část maturitní zkoušky. Všechny vzdělávací programy a e-learningy jsou v rámci této aktivity pro pedagogy zdarma.

Podpora výuky matematiky na základních a středních školách

V rámci této aktivity realizuje NIDV na všech svých pracovištích zdarma vzdělávací programy zaměřené na metodiku výuky matematiky. Navíc je tato aktivita doplněna realizací třídenní celostátní letní Školy matematických dovedností pro pedagogy ZŠ a nižších stupňů gymnázií.

Podpora ZUŠ

Tato rozsáhlá aktivita již po tři roky navazuje na projekt Podpora ZUŠ, který NIDV realizoval v letech 2010–2013. V tomto roce se účastníci mohou těšit například na Kulatý stůl a pilotáž kurzu Základní umělecké vzdělávání – zkušený učitel.

Podpora témat vládních usnesení – Globální rozvojové vzdělávání

Prostřednictvím několika vzdělávacích programů doplněných celostátní konferencí získají účastníci všech typů a stupňů škol metodickou podporu v oblasti globálního rozvojového vzdělávání.

Významná historická výročí

Tento rezortní projekt v sobě zahrnuje celkem čtyři celostátní konference na téma Odkaz I. světové války a vznik Československé republiky a Karel IV. a jeho doba. Obě konference budou navíc ještě podpořeny regionálními vzdělávacími programy.

Podpora implementace Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

Rezortní projekt, který zaštiťuje několik významných aktivit NIDV. Jedná se zejména o přípravu a pilotáž nových vzdělávacích programů pro podporu rozvoje digitálních kompetencí a informatického myšlení, již tradiční celostátní ICT konferenci a také soutěž digitálních učebních materiálů DOMINO.

Využívání digitálních technologií v jazykové výuce a podpora vícejazyčnosti ve školách

V rámci této aktivity se můžete těšit na vzdělávací programy, workshopy a konference zaměřené na prohlubování didaktických kompetencí vyučujících cizích jazyků.

Humanitní olympiády

V roce 2016 otevřeme pro žáky základních a středních škol již 42. ročník Olympiády v českém jazyce a 45. ročník Dějepisné olympiády.

Korespondenční soutěže

Tato aktivita zahrnuje tři již tradiční korespondenční soutěže:

  • Náš svět – jednokolová literární soutěž
  • Evropa ve škole – výtvarný a literární projekt
  • Daniel – jednokolová soutěž k příležitosti Dne památky obětí holocaustu a prevence zločinů proti lidskosti.

Soutěž v programování

30. ročník soutěže zaměřené na rozvoj zájmu žáků o výpočetní techniku a programovací jazyk.

Soutěž Pythagoriáda

39. ročník matematické soutěže pro žáky základních škol.

Soutěže v cizích jazycích

Tato aktivita v sobě zahrnuje soutěže v anglickém, německém, francouzském, španělském, ruském a latinském jazyce převážně konverzačního charakteru.

Středoškolská odborná činnost

V roce 2016 bude realizován již 38. ročník tradiční soutěže pro studenty středních škol v 18 vědních oborech (technické, přírodovědné a humanitní).

Některé z těchto aktivit naleznete již nyní na stránkách www.nidv.cz a na našem webu www.talentovani.cz. Pro více informací prosím kontaktujte Vaše krajské pracoviště NIDV. Těšíme se na Vaši účast.