V prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje  proběhl 29. února 2016 program NIDV „Nové metody výuky o holokaustu“, zaštítěný MŠMT a Památníkem obětí a hrdinů holokaustu Yad Vashem.

Program byl rozdělen do tří částí, ve kterých před účastníky předstoupili renomovaní odborníci dlouhodobě se zabývající problematikou holokaustu. V první části vystoupila Mgr. Miriam Mouryc, která seznámila účastníky se vzdělávacími materiály a metodami Yad Vashem, po krátké přestávce se slova ujal prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., a nakonec vystoupil pan Martin Šmok, který reprezentoval USC Shoah Foundation Institute v ČR a seznámil účastníky s novými audiovizuálními metodami práce s dokumentem.
Všem přednášejícím, účastníkům i hostům mnohokrát děkujeme za účast.