Ve spolupráci s Židovským muzeem Praha proběhlo 4. dubna 2016 vyhlášení třináctého ročníku soutěže Daniel, která se zabývá tematikou holocaustu a rasismu obecně. Ceny předávali ředitelka NIDV Mgr. et Mgr. Helena Plitzová a kardinál Miloslav Vlk, který se v posledních ročnících rozhodl poskytnout tomuto projektu svou záštitu. Celou událostí provázela moderátorka Českého rozhlasu 3 Renata Klusáková.

O doprovodný umělecký program se postarali členové Dismanova rozhlasového dětského souboru. Přednesli několik vítězných prací a ukázky z chystaného představení „… a bolelo nebe“, sestaveného z dochovaných deníkových zápisů dětí internovaných v terezínském ghettu v době druhé světové války. O krátké klavírní vystoupení se postarala Michaela Augustinová z konzervatoře v Plzni.

V literární části se na prvních třech příčkách v I. kategorii umístili Vojtěch Jaroš z gymnázia Z. Wintra v Rakovníku (3. místo), Zuzana Osobová z gymnázia Dr. Ant. Randy v Jablonci nad Nisou (2. místo) a Jan Schneider z gymnázia v Olomouci-Hejčíně (1. místo).
Ve II. kategorii se o 3. místo podělili Anna Satoriová z gymnázia Fr. Procházky v Sušici, Jan Reiser z gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích a Karolína Kahounová z konzervatoře v Plzni, 2. místo obsadily Tereza Dzurjová z OA a jazykové školy v Ústí nad Labem a Michaela Augustinová z konzervatoře v Plzni a 1. místo vybojovalaTereza Třetinová z gymnázia v Moravském Krumlově.

2. místo v I. a jediné kategorii historické části soutěže obsadil Lukáš Srba ze ZŠ ve Vlašimi-Vorlině a na 1. příčce se umístily Pavlína Lindová, Šárka Oliveriusová a Petra Vorlíčková ze ZŠ Líbeznice.

V I. kategorii fotografické části získala 1. místo Natalie Hadravová ze ZŠ Líbeznice, v kategorii II. se na stejné příčce umístila Pavlína Plíšková z VOŠZ a SŠZ v Ústí nad Labem.

Vyhlášení pokračovalo besedou s pamětnicí holocaustu, paní Růženou Blechovou. Na závěr celé akce se úspěšní soutěžící se svým doprovodem zúčastnili komentované prohlídky památek starého židovského města pražského.