Dovolujeme si Vás pozvat na celostátní vzdělávací program Dovednosti učitelů odborného výcviku, který se uskuteční ve dnech 22.–24. srpna 2016 v Peci pod Sněžkou.

Dvoudenní program je rozdělen na 4 vzdělávací moduly, které pomohou účastníkům dlouhodobě vykonávat učitelské povolání s ohledem na žáky i sebe sama.

  1. modul: Klima školy a autorita učitele
  2. modul: Komunikace s žáky SŠ
  3. modul: Psychohygiena učitele
  4. modul: ICT v běžné praxi a komunikaci učitele

Níže naleznete pozvánku se všemi podrobnostmi o programu a také přihlášky.

Pozvánka

Objednávka ubytování a stravy

Přihláška

Těšíme se na Vaši účast.