Celonárodní soutěž digitálních výukových objektů Domino Česká republika, kterou ve spolupráci s MŠMT, školami a partnery pořádá již šestým rokem Národní institut pro další vzdělávání, nabízí i letos pedagogům základních a středních škol příležitost nejen předvést výsledky své tvořivosti a didaktické kreativnosti při využívání digitálních technologií ve výuce, ale zároveň sdílet v této oblasti jedinečné a originální zkušenosti a nápady.

Za posledních pět let se soutěže účastnilo několik stovek učitelek a učitelů z celé České republiky, jejichž práce hodnotila odborná porota ve dvou semifinálových a následně v celostátním finálovém kole. Vítězové jsou odměňováni nejen hodnotnými cenami, které poskytují partneři soutěže, ale jejich práce jsou také zveřejněny na portálu soutěže http://domino.nidv.cz, kde rovněž najdou zájemci o účast bližší informace.
Uzávěrka vkládání výukových objektů v letošním ročníku soutěže Domino Česká republika je 30. října 2016, výběr prací postupujících do finálového kola proběhne 10. listopadu. Samotné finálové kolo soutěže proběhne koncem listopadu v Seči, a to v rámci celostátní konference NIDV zaměřené na využívání digitálních technologií ve výuce.

Leták