Vítězové krajských kol Soutěže v jazyce německém měli mimořádnou příležitost porovnat svoje znalosti němčiny v celostátním kole soutěže, které se konalo 11. a 18. dubna 2016 v Goethe-Institutu v Praze.

Německý jazyk je druhým nejčastěji vyučovaným cizím jazykem v ČR. Mezi žáky základních a středních škol převažuje sice zájem o angličtinu, ale oblíbenost němčiny stále přetrvává a po zavedení druhého povinného jazyka na základních školách počet zájemců o němčinu významně vzrostl. Podle statistických údajů MŠMT se němčinu na úrovni základních i středních škol učí kolem 160 tisíc žáků, proto je i účast v soutěži velmi vysoká.

Soutěž v jazyce německém pro žáky základních a středních škol každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Garancí soutěže je pověřen Národní institut pro další vzdělávání, který již tradičně organizuje ústřední kolo ve spolupráci s Goethe-Institutem a die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) v Praze.

Do ústředního kola postupují jen ti nejlepší, tedy vítězové jednotlivých kategorií soutěže z každého kraje ČR. Na poroty, ve kterých jsou zastoupeni rodilí mluvčí a čeští učitelé německého jazyka, čeká každý rok velmi náročná práce. Hodnotí obsah, plynulost mluveného projevu, výslovnost, šíři slovní zásoby, schopnost argumentace, pohotovost reakce na vzniklou situaci a zvládnutí gramatických jevů.

Letošní nejlepší účastníci v každé ze soutěžních kategorií byli oceněni na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže, které se pro tři soutěžní kategorie určené žákům základních škol a víceletých gymnázií konalo 11. dubna v Goethe-Institutu v Praze. V kategorii IIA zvítězila Lucie Gemerová ze Základní školy Jana Amose Komenského v Karlových Varech, na druhém místě skončila Phuong Anh Bui ze ZŠ Vyškov, Nádražní ulice, a pomyslnou bronzovou medaili si odnesl Matyáš Mráz ze ZŠ Nýrsko, Školní ulice. Vítězem kategorie IIB se stal Alejandro Boček z Gymnázia Uherské Hradiště následovaný Janou Nguyenovou z Gymnázia Matyáše Lercha v Brně a Jane Scalabronim z Arcibiskupského gymnázia v Praze 2. V bilingvní kategorii IIC si nejlépe vedli Anna Koželuhová z Církevního gymnázia Plzeň, Sven Foitischen z Gymnázia Jana Palacha v Turnově a Martin Kazmirowski, který přijel z Gymnázia Dvůr Králové nad Labem.

Slavnostní vyhlášení dvou středoškolských kategorií se konalo 18. dubna 2016 na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo. Akce se zúčastnil velvyslanec SRN, Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven, který spolu s ředitelkou NIDV, Mgr. et Mgr. Helenou Plitzovou, a předsedkyní zkušebních porot, Dr. Karin Steffen z ZfA, blahopřál vítězům, kterými se v kategorii IIIA stali Filip Bašný ze SOŠ podnikání a obchodu v Prostějově, Miroslav Eliáš z Gymnázia a SPŠ elektro a informatiky ve Frenštátě p. Radhoštěm a Mikuláš Jech z Gymnázia Turnov. V bilingvní kategorii IIIB zvítězila Sarah Ouředníčková z Gymnázia Velké Meziříčí následovaná Michaelou Královou z Gymnázia Dobruška a Bogdanem Medveděm z Gymnázia Český Krumlov. Vítězové obou kategorií získali stipendium od Goethe-Institutu Praha, na základě kterého se v létě zúčastní Mezinárodní německé olympiády v Berlíně. Soutěžící, kteří skončili druzí, získali od ZfA letní stipendijní pobyty v Magdeburgu. Poděkování patří také nakladatelstvím Fraus a Lingea, která pravidelně věnují do soutěže hodnotné knižní ceny.

Více informací naleznete na www.talentovani.cz