Až do 27. května 2016 se mohou zájemci o účast na Celostátním semináři vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů přihlašovat na adrese: http://seminar.nidv.cz

Celostátní seminář s bohatým programem se uskuteční ve dnech 3.–4. června 2016 v prostorách SOU gastronomie a podnikání, Za Černým mostem 3/362, Praha 9.

Těšíme se na Vaši účast.