ICT profesionál

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření komplexního systému podpory ICT koordinátorů na ZŠ a SŠ, který umožnil získat těmto pracovníkům kompetence pro kvalifikované metodické působení v oblasti užití ICT ve vzdělávacím procesu. V projektu byl vytvořen a realizován vzdělávací program pro studium ICT koordinátorů v souladu s definovaným standardem studia včetně dalších forem podpory ICT koordinátorů. Studium probíhalo kombinovanou formou a v rámci projektu byly realizovány dílčí vzdělávací programy se zaměřením na aktuální problematiku ICT oblasti.

NÁZEV PROJEKTU 
Komplexní podpora ICT koordinátorů na základních a středních školách

ZKRÁCENÝ NÁZEV PROJEKTU 
ICT profesionál

DOBA REALIZACE 
1. 3. 2011 – 28. 2. 2014

CÍL PROJEKTU 
Hlavním cílem projektu ICT profesionál je vytvoření komplexního systému podpory ICT koordinátorů na ZŠ a SŠ, který umožní získat těmto pracovníkům kompetence pro kvalifikované metodické působení v oblasti užití ICT ve vzdělávacím procesu.

AKTIVITY PROJEKTU 
Realizace studia ICT koordinátorů a DVPP v oblasti ICT 

  • V rámci této aktivity bude realizováno 
  • Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti ICT 
  • Jednotlivé semináře pro pedagogické pracovníky (ne pouze ICT koordinátory) v oblasti ICT 

Konzultační centra ICT 
Vytvoření a ověření modelu konzultací podporující činnost ICT koordinátorů na základních a středních školách
 
Závěrečný diskusní panel  
Realizace dvoudenního závěrečného diskusního panelu ICT koordinátorů (konference) a vypracování návrhů na inovaci RVP v oblasti ICT.

CÍLOVÁ SKUPINA 
do projektu mohou vstoupit POUZE pedagogičtí pracovníci, kteří působí na ZŠ a SŠ v kraji Libereckém, Moravskoslezském, Středočeském, Olomouckém, Pardubickém, Ústeckém, Vysočina nebo Zlínském. Studium i další aktivity projektu jsou pro účastníky ZDARMA.

Dvoudenní závěrečný diskusní panel ICT koordinátorů se bude věnovat shrnutí celé problematiky studia a činností ICT koordinátorů. Součástí konference bude také vzájemná výměna zkušeností, příklady dobré praxe a návrhy na inovaci RVP v oblasti využití ICT popř. standardů.

Závěrečný diskusní panel proběhne na konci projektu na přelomu roku 2013/2014.

Konzultační centra fungují jako komplementární doplněk studia ICT koordinátorů. Konzultace probíhají na jednotlivých zapojených školách, ze kterých jsou ICT koordinátoři na studium vysláni nebo konzultace prostřednictvím Skype.

Činnost konzultačních center byla zahájena v roce 2012.

Pro toho, kdo nechce absolvovat celé 250-ti hodinové studium k výkonu specializované činnosti, ale chce si zvýšit svoje kompetence v oblasti ICT, jsou určeny jednotlivé dílčí semináře.

Také tyto semináře jsou ZDARMA a jsou určeny pro pedagogické pracovníky ze ZŠ a SŠ uvedených osmi krajů. V těchto krajích budou také semináře probíhat.