Personální řízení

Projekt byl zaměřen na zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky. V rámci projektu byl připraven nový vzdělávací program obsahující mimo jiné poznatky ze soukromé sféry a zahraničí, kde vzdělávání v oblasti personálního řízení tvoří základ manažerských schopností a znalostí. Nový vzdělávací program zahrnuje zejména aktuální otázky, které se v personálním řízení ve školách a školských zařízeních vyskytují, tematicky se zaměřuje na význam personálního řízení jako dynamické složky řízení a dále na personální strategii a politiku. Školení pro ředitele a zástupce škol a školských zařízení probíhalo od září 2010 do září 2011.

Realizace projektu Personální řízení začíná  1. 9. 2009, konec je naplánován na  31. 10. 2011.

Projekt Personální řízení je zaměřen na podporu rozvoje a zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti personálního řízení. Cílem projektu je vytvoření a pilotní ověření vzdělávacího programu pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, který bude zahrnovat všechny prvky personálního řízení zohledňující specifické potřeby škol a školských zařízení. Součástí vzdělávacího programu bude tvorba metodických a studijních materiálů a návrh na akreditaci vzdělávacího programu. Inspirujícím prostředím pro realizátory projektu bude i soukromá sféra, kde tvoří personální management základ řízení. Při tvorbě vzdělávacího programu budou zohledněny zkušenosti s personálním řízením na zahraničních školách.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří vedoucí pracovníci škol a školských zařízení (kromě mateřských škol a Prahy). Se záměrem projektu byla tato cílová skupina seznámena  v podobě šetření již při jeho přípravě. Motivaci pro cílovou skupinu představují především nové  kompetence umožňující stabilizaci personálních poměrů na školách a možnost bezplatné a profesionální podpory při řešení nejrůznějších otázek prostřednictvím ověřených nástrojů  

Klíčové aktivity

  1. Podrobná analýza stávajícího stavu:Cílem KA je shromáždění a analýza informací týkajících se způsobů personálního řízení ve školním prostředí v ČR  a      v zahraničí a tvorba následného návrhu na vzdělávání vedoucích pracovníků s přihlédnutím k potřebám školství.
  2. Obsahová příprava vzdělávacího programu, tvorba a vydání studijních materiálů a sylabů. Cílem je navrhnout a vytvořit nový vzdělávací program, který bude zaměřen na efektivní a kvalitní personální řízení škol a školských zařízení. Zvýší se existující potenciál samotných škol, zlepší se komunikace a spolupráce uvnitř školy, a podpoří se tak sdílení zkušeností s jinými školami.
  3. Pilotní školení. Klíčová aktivita C je zaměřena na pilotní ověření nového vzdělávacího programu v oblasti personálního řízení.
  4. Evaluace a závěrečné výstupy. Aktivita je zaměřena na podporu problematiky vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v oblasti personálního řízení. Část této aktivity, tj. evaluace a monitoring, bude probíhat po celou dobu konání projektu. 

Příjemcem dotace je NIDV, který realizuje celý projekt.

Realizační tým

Ing. Natálie Kozáková 
manažerka aktivit, finanční manažerka 
tel.:         466 046 133 
mob.:      775 576 281 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mgr. Alena Schořovská 
manažerka aktivit 
tel.:         377 473 607 
mob.:      775 571 699 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mgr. Stanislava Macková 
manažerka aktivit 
tel.:         466 046 137 
mob.:      731 503 752 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.