Podpora ZUŠ

Projekt byl určen jak vedoucím pracovníkům, tak pedagogům základních uměleckých škol v celé ČR s výjimkou Prahy. Jeho cílem bylo podpořit ZUŠ v přípravě školních vzdělávacích programů (ŠVP). Základní pracovní metodou bylo sdílení zkušeností pod vedením školitelů z řad pilotních ZUŠ, které spolupracovaly na tvorbě Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání, a které mají několikaleté zkušenosti s tvorbou ŠVP.