PRO.MZ – aktivita CISKOM

CISKOM byl jednou z aktivit projektu Příprav podmínek reformované maturitní zkoušky (PRO.MZ), který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Národní institut pro další vzdělávání byl v tomto projektu partnerem a na dílčí aktivitě CISKOM úzce spolupracoval s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Realizace aktivity byla plánována na období srpen 2009 – červen 2011, a to ve všech krajích České republiky. V rámci aktivity CISKOM byly pro potřeby společné části maturitních zkoušky školeny následující cílové skupiny: školní maturitní komisaři, zadavatelé, hodnotitelé písemných prací, hodnotitelé ústní zkoušky (MZ), zadavatelé PUP MZ a hodnotitelé PUP MZ, ředitelé škol a jejich zástupci. Školení probíhala jak prezenčně, tak formou e-learningu. Od ledna 2010 do konce poloviny září 2010 bylo v celé ČR proškoleno přes 76 tisíc zadavatelů, hodnotitelů a maturitních komisařů, z toho e-learningové studium absolvovalo 38 659 zadavatelů, školních maturitních komisařů a ředitelů nebo zástupců škol. Jednotlivých prezenčních seminářů pro hodnotitele ústní i písemné maturitní zkoušky se zúčastnilo celkem 37 579 osob.

Projekt PRO.MZ - aktivita CISKOM - skončil v březnu 2013. Informace k aktuálním školením k novým maturitám najdete na www.novamaturita.cz, kde se můžete na probíhající školení i přihlásit.

Certifikace, instruktáže a školení k maturitě (CISKOM)

CISKOM je jedna z aktivit projektu Příprava podmínek reformované maturitní zkoušky (PRO.MZ), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Národní institut pro další vzdělávání je v tomto projektu partnerem a na dílčí aktivitě CISKOM úzce spolupracuje s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Realizace aktivity je plánována na období srpen 2009 – červen 2011.

Cílem aktivity je vytvořit a udržet kvalitně proškolenou personální infrastrukturu pro zabezpečení školským zákonem předepsaných funkcí (§ 80 školského zákona) nutných pro chod procesů společné části maturitních zkoušek.

V rámci aktivity CISKOM jsou pro potřeby společné části nové maturitní zkoušky školeny následující funkce (cílové skupiny):

  • Školní maturitní komisaři 
  • Zadavatelé
  • Hodnotitelé písemných prací
  • Hodnotitelé ústní zkoušky
  • Zadavatelé PUP MZ a hodnotitelé PUP MZ
  • Ředitelé škol a jejich zástupci

Forma vzdělávání:

V aktivitě CISKOM jsou veškerá školení realizována formou on-line nebo blended learningu (kombinace on-line a prezenčního studia). Tam kde to zákon vyžaduje, je školení ukončeno certifikací.

Organizační informace:

  • Školení probíhají ve všech krajích.
  • Na školení není možné se hlásit, do systému školení jsou účastníci zařazováni na základě nominace, kterou provedl ředitel školy v databázi CERTIS.
  • Informace o školeních Vám poskytne regionální garant NIDV

Školení hodnotitelů vzhledem k velkému množství školených rolí probíhají ve vlnách. V současné době jsou školeny vlny A-D, začátkem roku 2010 začne školení pro vlny E-G.

Cizí jazyky

On-line vzdělávání 1 – HOD PP a UZ (CJ) Začátek 27. 8. 2009  Konec17. 11. 2009

O1 – Vlna A  27. 8. 2009 20. 10. 2009

O1 – Vlna B 31. 8. 2009 30. 10. 2009

O1 – Vlna C 11. 9. 2009 12. 11. 2009

O1 – Vlna D 16. 9. 2009 17. 11. 2009

Prezenční vzdělávání 1 – HOD PP (CJ) 27. 10. 2009 14. 12. 2009

P1 – Vlna A  27. 10. 2009 9. 11. 2009

P1 – Vlna B 10. 11. 2009 20. 11. 2009

P1 – Vlna C 23. 11. 2009 2. 12. 2009

P1 – Vlna D 3. 12. 2009 14. 12. 2009

Prezenční vzdělávání 2 – HOD PP (CJ) 23. 11. 2009 13. 1. 2010

P2 – Vlna A 23. 11. 2009 2. 12. 2009

P2 – Vlna B 4. 12. 2009 15. 12. 2009

P2 – Vlna C 16. 12. 2009 5. 1. 2010

P2 – Vlna D 4. 1. 2010 13. 1. 2010

On-line vzdělávání 2 – HOD UZ (CJ) 2. 2. 2010 1. 3. 2010

O2 – Vlna A  2. 2. 2010 8. 2. 2010

O2 – Vlna B 9. 2. 2010 15. 2. 2010

O2 – Vlna C 16. 2. 2010 22. 2. 2010

O2 – Vlna D 23. 2. 2010 1. 3. 2010

Prezenční vzdělávání 3 – HOD UZ (CJ) 9. 2. 2010 8. 3. 2010

P3 – Vlna A  9. 2. 2010 15. 2. 2010

P3 – Vlna B 16. 2. 2010 22. 2. 2010

P3 – Vlna C 23. 2. 2010 1. 3. 2010

P3 – Vlna D 2. 3. 2010 8. 3. 2010

On-line vzdělávání 3 – HOD UZ (CJ) 2. 3. 2010 29. 3. 2010

O3 – Vlna A  2. 3. 2010 8. 3. 2010

O3 – Vlna B 9. 3. 2010 15. 3. 2010

O3 – Vlna C 16. 3. 2010 22. 3. 2010

O3 – Vlna D 23. 3. 2010 29. 3. 2010

Prezenční vzdělávání 4 – HOD UZ (CJ) 9. 3. 2010 5. 4. 2010

P4 – Vlna A  9. 3. 2010 15. 3. 2010

P4 – Vlna B 16. 3. 2010 22. 3. 2010

P4 – Vlna C 23. 3. 2010 29. 3. 2010 

P4 – Vlna D 30. 3. 2010 5. 4. 2010

 

Český jazyk

On-line vzdělávání 1 – HOD PP a UZ (ČJ) Začátek 27. 8. 2009 Konec17. 11. 2009

O1 – Vlna A 27. 8. 2009 20. 10. 2009

O1 – Vlna B 31. 8. 2009 30. 10. 2009

O1 – Vlna C11. 9. 2009 12. 11. 2009

O1 – Vlna D 16. 9. 2009  17. 11. 2009

Prezenční vzdělávání 1 – HOD PP (ČJ) 27. 10. 2009 14. 12. 2009

P1 – Vlna A  27. 10. 2009 9. 11. 2009

P1 – Vlna B 10. 11. 2009 20. 11. 2009

P1 – Vlna C 23. 11. 2009 2. 12. 2009

P1 – Vlna D 3. 12. 2009 14. 12. 2009

Prezenční vzdělávání 2 – HOD PP a HOD UZ (ČJ) 16. 12. 2009 3. 2. 2010

P2 – Vlna A  13. 1. 2010 * 22. 1. 2010 *

P2 – Vlna B 25. 1. 2010 * 3. 2. 2010 *

P2 – Vlna C 16. 12. 2009 5. 1. 2010

P2 – Vlna D  4. 1. 2010 13. 1. 2010

On-line vzdělávání 2 – HOD UZ (ČJ) 2. 2. 2010 1. 3. 2010

O2 – Vlna A  2. 2. 2010 8. 2. 2010 

O2 – Vlna B 9. 2. 2010 15. 2. 2010

O2 – Vlna C 16. 2. 2010 22. 2. 2010

O2 – Vlna D 23. 2. 2010 1. 3. 2010

Prezenční vzdělávání 3 – HOD UZ (ČJ) 9. 2. 2010 8. 3. 2010

P3 – Vlna A  9. 2. 2010 15. 2. 2010

P3 – Vlna B 16. 2. 2010 22. 2. 2010

P3 – Vlna C 23. 2. 2010 1. 3. 2010

P3 – Vlna D 2. 3. 2010 8. 3. 2010