Úspěšný ředitel – národní projekt

Prioritním cílem projektu bylo vytvoření nového modelu systémové přípravy pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení v rámci České republiky a jeho ověření v praxi. Model byl koncipován ve třech úrovních.

a) Základní příprava.
Cílem bylo připravit vedoucí pracovníky škol a školských zařízení na výkon řízení školy. Probíhala formou Studia pro ředitele škol a školských zařízení (FS I). Obsah byl založen na definici kompetencí ředitele pomocí popisu činností, které by měl umět vykonávat.

b) Profesionalizační příprava.
Cílem bylo zajistit vysokou míru odborné připravenosti vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro výkon řídící funkce. Byla realizována formou Studia pro vedoucí pedagogické pracovníky (FS II), které se uskutečňovalo v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

c) Funkční průběžné další vzdělávání.
Cílem bylo poskytnout informace a prohloubit dovednosti nezbytné pro kurikulární změny v oblasti řízení školství v souladu s dlouhodobými trendy rozvoje společnosti, krajů, obcí a samotných škol a školských zařízení. Vzdělávání probíhalo účastí na fakultativně volených modulech: Kurikulární změny a nová role školy, Manažerské řízení procesů změn ve škole, Řízení kvality a její hodnocení, Strategie rozvoje školy, Supervize v manažerské praxi.

Vedoucí pracovníci úplných škol poskytujících základní vzdělání, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol (mimo hlavního města Prahy).

Co získá účastník projektu:

  • Základní a specializované znalosti a dovednosti v oblasti profesionálního řízení organizace
  • Nejnovější informace z oblasti rozvoje odborného vzdělávání u nás a v EU
  • Možnost výměny zkušeností s předními odborníky
  • Inovační podněty pro zkvalitnění vlastní práce
  • Aktuální informace ve studijních textech vytvořených účelově pro projekt
  • Kontakty s angažovanými kolegy
  • Absolventi obdrží osvědčení o účasti dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických - pracovnících a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků