Metodické semináře eTwinning

NIDV ve spolupráci s Národním podpůrným střediskem pro eTwinning pořádají pro učitele metodické semináře (eTwinning I a eTwinning II). Tyto semináře jsou nabízeny ve všech regionech ČR. Semináře jsou akreditované (č. akreditace 23 377/2006-25-440) a jsou bezplatné (náklady spojené se seminářem jsou hrazené z prostředků Národního střediska financovaného Evropskou komisí). Účastníci získávají po absolvování semináře osvědčení.
NSS eTwinning připravuje semináře po obsahové a metodické stránce, vytváří výukové materiály, řídí tým kvalifikovaných lektorů, sestavuje plán a koordinuje realizaci seminářů, o kterých informuje učitele na webové stránce www.etwinning.cz. NIDV zajišťuje semináře po organizační stránce - rezervuje výukové prostory, propaguje semináře na svých webových stránkách, zajišťuje přihlašování účastníků a vystavuje osvědčení o absolvování.