Aktuální projekty ESF

V novém programovém období strukturálních fondů Evropské unie (2014–2020) probíhá v NIDV příprava projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V současnosti je realizován Individuální projekt systémový „Strategické řízení a plánování ve školách a v územích“, který se cíleně zaměřuje na odstranění slabých stránek škol v oblasti strategického managementu, vedení a řízení pedagogického procesu vedoucího k maximálnímu rozvoji potenciálu každého dítěte a žáka.

Informace k OP VVV naleznete na webu MŠMT

C:\D\PROJEKTOVA kancelář\OP VVV\Dokumentace\03 Pravidla pro publicitu\logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.jpg