Spolupráce s eTwinning NSS

Aktivita eTwinning je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie.
eTwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě a více škol z různých evropských zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku, prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Na speciálně vytvořeném webovém portálu jsou školám k dispozici technologické nástroje pro spolupráci škol; zde se školy mohou do aktivity eTwinning jednoduše zapojit, zaregistrovat se, hledat si partnerské školy v databázi; učitelé a žáci se zde mohou virtuálně setkávat, spolupracovat - realizovat projekty na dálku.
V České republice se učitelé mohou obrátit na Národní podpůrné středisko pro eTwinning (NAEP - DZS MŠMT), které poskytuje informace, metodickou podporu, potvrzuje registrované projekty, uděluje národní ceny a organizuje aktivity pro podporu škol v realizaci projektů eTwinning.