Ve dnech 3.-7.11.2008 se uskutečnila první mobilita, v rámci které 7 pracovníků NIDV navštívilo partnerskou instituci Telemark University College. S partnery jsme diskutovali o systému DVPP v obou zemích, o podpoře začínajících učitelů v Norsku. Byl nám detailně představen projekt „Newly Qualified Teachers in Northern Europe“, který se zabývá systémovou podporou začínajících učitelů, a kterého se účastní zástupci Norska, Švédska, Finska, Dánska a Estonska. Velmi cenná pro nás byla přímá účast při mentoringu začínajících učitelů. Kromě univerzitního kampusu v Nottodenu jsme navštívili kampus v Porsgrunnu, setkali jsme se s vedoucími pracovníky oddělení vzdělávání obecního úřadu v Skienu, který sehrává významnou úlohu v systému podpory začínajících učitelů v kraji Telemark. Prohlédli jsme si také experimentální základní školu Mæla v Skienu, která je kromě open-space výukových prostor zajímavá také výraznou podporou ICT ve výuce. S vedením školy jsme také diskutovali o jejich zkušenostech s prací se začínajícími učiteli. Na závěr proběhla evaluace našeho pracovního pobytu za účasti vedení Telemark University College.

S výstupy mobility budou seznámeni vedoucí krajských pracovišť NIDV a následně budou zveřejněny ve sborníku. Současně budou zkušenosti využity při tvorbě vzdělávacího programu v oblasti podpory začínajících učitelů. Kontakt s norským partnerem mj. ukázal, jak důležitá a přínosná je výměna zkušeností. Kromě odborné stránky jde také o vzájemné poznávání odlišných kultur a přístupů. Vzájemná spolupráce a konzultace budou pokračovat i v dalším období a na březen 2009 je potom plánována návštěva zástupců Telemark University College v České  republice.

Informace o uskutečněné mobilitě lze nalézt také na stránkách partnera projektu http://www.hit.no/EFL/Nyheter/Tsjekkisk-delegasjon-i-Telemark