Publikace

Balů a Mauglí
Naděžda Tremlová, Jiří Zajíc
2010

Publikace představuje výsledky výzkumu Výchova k dobrovolnictví – mentoring.

Blýskání na časy
Svatava Šimková, Jiří Zajíc, Miroslav Žák

Publikace shrnuje výsledky výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání.

Cesty k uznávání
Daniela Havlíčková (ed.), Hana Řádová (ed.)
2012

Sborník příspěvků z konference k uznávání neformálního vzdělávání konané v roce 2011 v Praze za účasti předních odborníků z řad zaměstnavatelů, vzdělavatelů i státní správy.

Děti v ringu dnešního světa
Miroslav Bocan et al.
2012

Publikace popularizuje výsledky výzkumu Hodnotové orientace dětí ve věku 6–15 let a je určena pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům v zájmovém a neformálním vzdělávání i širší veřejnosti.

Implementační příručka
Pavel Brabenec et al.
2015

Publikace slouží  jako uživatelská příručka k platformě  pro hodnocení a řízení kvality organizací vytvořené v rámci klíčové aktivity  Standardizace organizací neformálního vzdělávání.

Informační centra pro mládež v ČR
Kolektiv autorů NICM a REMIX
2010

Publikace přináší podrobné informace o působení informačních center v České republice, pojednává o náplni činnosti, jejich službách, o procesu národní certifikace kvality informačních center. Obsahuje adresář informačních center v ČR a poradí, jak založit „íčko“ ve Vašem městě.

Informační centra pro mládež v EU
Julie Čákiová, Lucie Jarolímková a Tomáš Hodač
2010

Publikace seznamuje s historií a současným stavem informačních a poradenských služeb pro mládež v Evropě a představuje dvě největší zastřešující organizace – ERYICU a Eurodesk.

Já chci do oddílu
Svatava Šimková
2012

Publikace pojednává o výsledcích výzkumu Zdroje informací a kritéria při výběru volnočasových aktivit.

Kompetence v neformálním vzdělávání
Daniela Havlíčková, Kamila Žárská
2012

Publikace seznamuje čtenáře s pojmem kompetence v neformálním vzdělávání, s kompetenčním přístupem při tvorbě vzdělávacích programů a představuje možnost, jak zaznamenat a vyhodnotit rozvoj kompetencí účastníků vzdělávání.

Mít přehled
Eli Geisslerová et al.
2012

Publikace slouží jako průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v České republice. ...

Na křižovatce kultur
Svatava Šimková, Jiří Zajíc
2010

Publikace shrnuje výsledky výzkumu Multikulturalita v zájmovém a neformálním vzdělávání.

Patříte mezi nás
Svatava Šimková, Jiří Zajíc
2010

Publikace pojednává o výsledcích výzkumu Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání.

Pedagog = manažer?
Jaroslav Jindra ,Romana Michaela Michalíková

Publikace představuje obsah a metody inovovaného tříletého manažerského vzdělávacího programu Funkční studium určeného vedoucím pracovníkům školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací pracujícím s dětmi a mládeží.

Pedagogické střípky
Petra Bláhová (ed.)
2011

Publikace seznamuje čtenáře s pojmem kompetence v neformálním vzdělávání, s kompetenčním přístupem při tvorbě vzdělávacích programů a představuje možnost, jak zaznamenat a vyhodnotit rozvoj kompetencí účastníků vzdělávání.

Pedagogické střípky II.
Petra Bláhová (ed.)

Publikace seznamuje čtenáře s pojmem kompetence v neformálním vzdělávání, s kompetenčním přístupem při tvorbě vzdělávacích programů a představuje možnost, jak zaznamenat a vyhodnotit rozvoj kompetencí účastníků vzdělávání.

Pedagogické střípky III.
Petra Bláhová (ed.)
2012

Publikace seznamuje čtenáře s pojmem kompetence v neformálním vzdělávání, s kompetenčním přístupem při tvorbě vzdělávacích programů a představuje možnost, jak zaznamenat a vyhodnotit rozvoj kompetencí účastníků vzdělávání.

Sada minimálních kompetenčních profilů
Kolektiv autorů
2011

Publikace seznamuje čtenáře s pojmem kompetence v neformálním vzdělávání, s kompetenčním přístupem při tvorbě vzdělávacích programů a představuje možnost, jak zaznamenat a vyhodnotit rozvoj kompetencí účastníků vzdělávání.

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe
Michaela Přílepková (ed.),Hana Řádová (ed.)

Publikace představuje výběr vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe z oblasti neformálního vzdělávání. Autory programů postavených na základě předem definovaných minimálních kompetenčních profilů jsou zástupci nestátních neziskových organizací, kteří je ověřovali ve svých sdruženích v roce 2011. 

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe II
Hana Řádová
2012

Inovované vzdělávací programy a příklady dobré praxe se vám představují v jedné z posledních publikací projektu Klíče pro život.

Sborník příkladů dobré praxe Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Zuzana Sýkorová (ed.)
2012

Publikace představuje deset vybraných příkladů dobré praxe zaměřené na prohlubování a rozvíjení inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v zájmovém a neformálním vzdělávání.

Sborník příkladů dobré praxe Mediální výchova a medializace
Vojtěch Černý (ed.)
2012

Publikace sestává z deseti vybraných příkladů dobré praxe vzdělávacích programů průřezového tématu Mediální výchova a medializace.

Sborník příkladů dobré praxe Multikulturní výchova
Jiří Ježek (ed.)
2012

Publikace představuje deset vybraných příkladů dobré praxe z oblasti multikulturní výchovy.

Sborník příkladů dobré praxe Participace, informovanost, výchova k aktivnímu občanství
Vojtěch Černý (ed.)
2012

Publikace představuje deset vybraných příkladů dobré praxe, které se zaměřují na zapojení dětí a mládeže do rozhodování a diskuze o záležitostech, které se jich osobně dotýkají.

Sborník příkladů dobré praxe Výchova k dobrovolnictví
Jiří Tošner (ed.)
2012

Publikace obsahuje deset vybraných příkladů dobré praxe nabízejících nejrůznější aktivity zaměřené na děti a mládež na cestě k dobrovolnictví.

Sborník příkladů dobré praxe Zdravé klima zájmového a neformálního vzdělávání
Jan Sýkora (ed.)
2012

Publikace obsahuje deset vybraných příkladů dobré praxe, které představují různé přístupy ke zkvalitňování sociálního klimatu v zařízeních zájmového a neformálního vzdělávání.

Sborník souhrných pozic v NNO
Hana Řádová (ed.)
2012

Publikace shrnuje pracovní pozice v NNO dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží a představuje minimální kompetenční profily pro tyto pozice doplněné o výčet měkkých kompetencí.

Talent nad zlato
Jiří Zajíc
2010

Publikace představuje výsledky výzkumu Možné formy účasti zaměstnavatelů v systému podpory identifikace...

Virtualita a realita
Mgr. Svatava Šimková

Publikace nabízí výsledky výzkumu Informovanost a participace mládeže.