Strict Standards: Non-static method KurzyHelper::getKurzFromDB() should not be called statically in /mnt/data/accounts/s/slevmejih/data/www/slevmejih.cz/nidv/components/com_vp/vp.php on line 45

Profesní průprava zástupců ředitele

 • Termín konání:
 • Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Liberec
 • Lektor:Mgr. Miroslav Hanzelka, Mgr., Bc. Ladislav Dvořák, Mgr. Pavel Zeman
 • Doporučeno:zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
 • Počet hodin:30
 • Cena:2300
 • Garant:Mgr. Hana Lipenská
 • Číslo programu:E13-01-17-162
 • Číslo akreditace:MSMT-42607/2013-1-961
 • Popis (anotace):
  Cyklický vzdělávací program pro usnadnění profesní orientace v každodenní praxi zástupců ředitelů škol a školských zařízení. Program je rozdělen do čtyř tematických bloků:
  Škola a právo -10 hodin
  - základní pravidla upravující postavení a organizaci školy ( úvod do práva, základní pojmy,
  nejdůležitější „školské“ zákony a vyhlášky, pravidla pro tvorbu vnitřních směrnic)
  - společné otázky vzdělávání dle školského zákona
  - základní informace o jednotlivých stupních vzdělávání a příslušná legislativa
  - správní řízen
  - škola a Česká školní inspekce
  - poskytování informací a ochrana osobních údaj
  Organizace pedagogického procesu – 10 hodin
  - základní pedagogická dokumentace ( školní matrika- soulad se školským zákonem)
  - tvorba vnitřních směrnic v oblasti pedagogické činnosti
  - pracovní náplně pedagogických pracovníků včetně specializovaných činnost
  - činnost předmětových a výchovných komis
  - kontrolní a hospitační činnost vedoucích pracovník
  - plán práce , výroční zpráva školy
  - autoevaluace školy
  - BOZP dětí a žáků, školní úraz
  - průběh a ukončování vzdělávání na jednotlivých stupních
  Pracovní právo -5 hodin
  - úkony před vznikem, při vzniku a při skončení pracovního poměru
  - způsoby vzniku a skončení pracovního poměru
  - dovolená, náhradní volna, práce přesčas, pracovní volno při překážkách v práci na straně
  zaměstnance, základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanc
  - plat a související problematika: platové výměry, platové třídy a stupně, nárokové a nenárokové
  složky platu, vnitřní platový předpis
  - kolektivní smlouva, FKSP
  - cestovní náhrady, vnitřní směrnice o pracovních cestách
  Administrativa a financování -5 hodin
  - finanční toky ve škole, souvislost s rozpočtem, jeho sestaven
  - majetek školy, jeho evidence, inventarizace, hospodaření s majetkem
  - některé pojmy z účetnictví (náklady a výnosy, účtový rozvrh, účetní výkazy)
  - hlavní a vedlejší činnost školy dle zřizovací listiny, vliv na účtování nákladů a výnosů –
  nejdůležitější zásady vedení účetnictví hlavní a vedlejší činnosti školy
  - základní seznámení s daňovým systémem – daň silniční, darovací, z příjmu PO
  (dary, reklama, tzv. „sponzorování“)
  - zásady nakládání s písemnostmi školy, doručená a odeslaná pošta, archivace, skartace
  Celkem 30 hodin, 6 seminářů po 5 hodinách.

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni: